Supernova Šibenik d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 62, 10010 Zagreb

OIB: 64025151979